• Rotermann City Valge maja II korrus, Roseni 12, Tallinn 10111
  • E-R 9:00 - 17:00
  • Telefon: 603 6020

Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Palun tutvuge käesoleva privaatsuspoliitikaga hoolikalt! Kui Te kasutate meie veebilehte, nõustute Te väljatoodud privaatsuspoliitikaga ning kinnitate, et olete privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellest aru saanud. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab kuidas, millal ning milliseid andmeid ja mis eesmärkidel Roseni Habakliinik OÜ kogub, kasutab ja töötleb, kui Te kasutate meie veebilehte. Roseni Habakliinik OÜ austab veebilehe kasutajate andmekaitset ning tunnustab Teilt kogutud andmete kaitsmise olulisust.

INFORMATSIOONI KOGUMINE JA KASUTUS

Küpsised

Roseni Habakliinik OÜ kasutab küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille külastatud veebileht ja/või rakendused arvutisse lisavad. Neid kasutatakse laiaulatuslikult, et veebilehed ja rakendused töötaksid või teeksid seda tõhusamalt, et anda veebilehe omanikele teavet. Roseni Habakliinik OÜ kasutab Google Analytics teenuseid, veebilehel ww.google.com/policies/privacy/partners on välja toodud, kuidas Google andmeid kasutab.

Kogutav informatsioon

Roseni Habakliinik OÜ kogub kontaktandmeid, mis on edastatud Roseni Habakliinik OÜ-le seoses kasutajapoolse kirjavahetusega. Roseni.ee kogub tehniliste küpsiste abil veebilehe külastajate kohta järgnevat infot: külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, milliselt veebilehelt roseni.ee veebileheni jõuti, internetiprotokolli aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, operatsioonisüsteemi infot, külastatud veebilehti, asukohta, küpsiste informatsiooni, kuidas te meie veebilehte kasutasite.

Andmete kogumise eesmärk

Roseni Habakliinik OÜ austab sinu isikuandmeid ning ei väljasta isikuandmete informatsiooni kolmandatele isikutele, ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta. Teie poolt edastatud isikuandmeid kasutatakse teenuse pakkumise eesmärgil ning Teiega ühenduse võtmiseks. Roseni Habakliinik OÜ kasutab küpsiseid eesmärgiga edastada klientidele kasulikumat teavet ning statistika jaoks. Küpsiseid kasutatakse külastajate aktiivsuse analüüsimiseks, mille põhjal arendatakse veebilehe funktsionaalsust. Samuti kasutatakse küpsiseid, et salvestada külastaja otsingueelistusi, nii on võimalik kasutajal oma otsingut järgnevatel kordadel kergemini korrata.

Andmete kaitse

Roseni Habakliinik OÜ kasutab kõiki ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi abinõusid, et Teie andmeid kaitsta.

TEIE ÕIGUSED

Paljud brauserid lubavad küpsiste kasutamist automaatselt, Teil on võimalus keelata küpsiste kasutamine oma brauseri sätetes. Küpsiste keelamine võib mõjutada Roseni Habakliinik OÜ veebilehe toimimist.

KOOSTÖÖ ÕIGUSORGANITEGA

Kui Roseni Habakliinik OÜ-l on seadusjärgne kohustus teha koostööd õiguskaitseorganite või valitsusega, on Roseni Habakliinik OÜ-l õigus avaldada kogu informatsioon Teie kohta õiguskaitseorganitele või valitsusele.

TEAVE TINGIMUSTE KOHTA

Roseni Habakliinik OÜ-l on õigus privaatsuspoliitikas muudatusi teha. Uuendatud privaatsuspoliitika hakkab kehtima veebilehel avalikustamise päevast. Palun veenduge privaatsuspoliitika tingimustega veebilehe igakordsel kasutamisel. Kui Te ei nõustu uute tingimustega, palume Teil Roseni Habakliinik OÜ veebilehe kasutamine lõpetada. Veebilehe edasisel kasutamisel loeme Teid uute tingimustega nõustunuks. Tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ning tingimustega või nendega seotud vaidlused lahendatakse Tartu Maakohtus. Kohtualluvuse ning kohalduva õiguse kokkulepe ei pruugi Teile kehtida, palun veenduge ja lähtuge kohalikest seadustest.